UTSTÄLLNINGAR 1997

1997-03-29
Stockholm / SKK
Domare: Harry Tast
Black Saints Castor
2 junkl

1997-04-20
Gävle / SBK
Domare: AnneMarie Thomassen
Black Saints Cajsa
1 junkl 2 junkk HP

1997-05-10
Sala / SBK
Domare: Harry de Wall
Black Saints Cajsa
2 junkl
Black Saints Chess 2 junkl
Black Saints Castor 2 junkl

1997-07-19
Västerås / SKK
Domare: Boo Lundström
Black Saints Cera
1 junkl 3 junkk
Black Saints Chess 1 junkl 1 junkk HP

1997-08-16
Enköping / SBK
Domare: Curt Bökefors
Black Saints Cajsa
1 ukl 2 ukk
Black Saints Chess 1 ukl 1 ukk

1997-10-19
Uppsala / AFR
Domare: Anders Härnman
Black Saints Chess 1 ukl 1 ukk CK/HP