UTSTÄLLNINGAR 2000

2000-10-01
Västerås / SBK
Domare: Bo Wiberg
Black Saints Cera
1 ökl 1 ökk CK/HP 3 Btkl
Black Saints Donna 2 ökl
Black Saints Extra Vaganza 2 ukl
Black Saints Eros Ramazzotti 1 ukl 1 ukk HP