TJÄNSTEHUNDAR

Black Saints Gry
Äg. Lina Westerberg, Enköping

Gry blev tjänstehund i bevakning
den 3 oktober 2004
vid Enköpings Brukshundklubb

Black Saints Gramse

Black Saints Gramse
Äg. Veronica Nilsson, Altuna

Gramse blev tjänstehund i bevakning
den 5 oktober 2003
vid Enköpings Brukshundklubb

Black Saints Chess

Black Saints Chess
Äg. Maud & Sune Johnson, Grillby

Chess blev tjänstehund i bevakning
den 7 november 1998
vid Enköpings Brukshundklubb

Black Saints Castor

Black Saints Castor
Äg. Thomas Bentman
Tjänstehund vid polisen i Malmö